Wycena nieruchomości – kto i jak się nią zajmuje?

Wyceną nieruchomości zajmuje się profesjonalny, czyli certyfikowany rzeczoznawca. Kto może nim być? Osoba mająca możliwość realizowania czynności prawnych, o nieposzlakowanej opinii, niekarana, z wykształceniem wyższym, po odpowiednich studiach podyplomowych, praktyce zawodowej oraz zdaniu egzaminu.

Rzeczoznawca jest zobligowany do podnoszenia poziomu wiedzy, zyskiwania umiejętności. Jego praca jest odpowiedzialna i związana z pieniędzmi – zgodnie z jego opinią klient płaci pieniądze za dane mieszkanie. Dlatego rzeczoznawca musi być osobą uczciwą, rzetelną i skrupulatną. Nie może wykonywać pracy szybko i bez zachowania odpowiedniej staranności. Jeśli pracuje źle może dostać upomnienie, naganę lub zostać zawieszony na jakiś czas w wykonywaniu obowiązków zawodowych.

W skrajnych przypadkach nierzetelny rzeczoznawca zostaje pozbawiony prawa do wykonywania zawodu.