Badania jakości materiałów

Jednym z podstawowych rodzajów badań są badania nieniszczące, które pozwalają wykryć nieciągłości materiały. Wszystkie zachodzę wady są wykrywane, a zaliczyć do nich można wszelkie ubytki korozyjne, pustki, odwarstwienia czy szczeliny.

W jaki sposób przeprowadzane są badania?

Trzeba zastosować kilka ogólnie stosowanych metod:

– metoda elektromagnetyczna, która pozwala na sprawdzenie materiałów metalicznych, a do nich zalicza się również:

– metoda elektryczna, dzięki której analizuje się rozpływ prądu w obiekcie, który jest badany.

– metoda magnetyczna pozwala na zbadanie i przeanalizowanie stałego lub wolnozmiennego pola magnetycznego.

– metoda indukcyjna, dzięki które można przeprowadzić analizę zjawiska prądów wirowych.

Wszystkie wymienione metody mogą być przeprowadzane tylko przez fachowców, którzy mają bardzo duże doświadczenie i uprawnienia. Takie badania akredytacja potwierdzane są specjalnymi certyfikatami, które nadawane są przez urzędy polskie. Tylko z takimi certyfikatami firma może być uważana za profesjonalną i odpowiedzialną. W Polsce tylko trzy firmy mogą pracować w kopalniach i sprawdzać czy maszyny, które tam się znajdują są w dobrym stanie technicznym. Od jakości przeprowadzanych badań będzie zależało bezpieczeństwo wielu ludzi, dlatego praca musi być przeprowadzona najlepiej jak to tylko możliwe. Tylko wtedy nie dojdzie do nieszczęśliwych wypadków przy pracy, które mimo wszystko bardzo często się zdarzają. Systematyczne kontrole są wstanie takie nieścisłości wyeliminować i zapobiec problemom.

Art. pochodzi z www: badania akredytacja